Publicerad 3 maj 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringens proposition om gymnasieskolan. Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset