Publicerad 15 december 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Rättsfall angående beräkning av hemtjänstavgift enligt 8 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) och hänsyn till kyr- koavgift


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR