Publicerad 27 februari 2004

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2004 nr 8 om preskription när DO väckt talan om skadestånd i samband med tillsät- tande av vikariat


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.