Publicerad 23 januari 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i PAK och PA-KL med an- ledning av det reformerade pensionssystemet - PÖK 02 samt anvisningar om tolkning och tillämpning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR