Publicerad 11 december 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2003 nr 70 i fråga om det funnits sak- lig grund för uppsägning och godtagbart skäl för avstängning av en sjuksköterska


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR