Publicerad 30 juni 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset