Publicerad 8 april 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2002 nr 32 angående fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av heltidsanställd brandman som inte klarat tester för rök- och kemdykning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.