Publicerad 22 maj 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU) m.m.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR