Publicerad 12 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Yrkesväxling för Försvarsmaktens anställda - en möjlighet för kommuner, kommunförbund, kommunalförbund och kommu- nala bolag


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset