Publicerad 16 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Redogörelsetext till Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - ÖLA 00 - med Lärarnas Sam- verksanråd


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.