Publicerad 21 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställnings- villkor m.m. - ÖLA 01 - med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.