Publicerad 21 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställnings- villkor m.m. - ÖLA 01 - med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset