Publicerad 26 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Normalavtal om samverkan avseende uppbyggnad, ajourhåll- ning och nyttjande av nationell digital registerkarta (NDRK) i kommuner där fastighetsbildningen är kommunal


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR