Publicerad 26 juni 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Normalavtal om samverkan avseende uppbyggnad, ajourhåll- ning och nyttjande av nationell digital registerkarta (NDRK) i kommuner där fastighetsbildningen är kommunal


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset