Publicerad 15 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagen om offentlig upphandling (skadeståndstalan vid otillåten direktupphandling och vid avbruten upphandling)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR