Publicerad 15 januari 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagen om offentlig upphandling (skadeståndstalan vid otillåten direktupphandling och vid avbruten upphandling)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.