Publicerad 30 oktober 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Bidrag och stöd till gymnasieelevers resor, inackordering m.m.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset