Publicerad 29 maj 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2001 nr 47 angående fråga om kollek- tivavtalsbrott vid avstängning och förflyttning av en lärare


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR