Publicerad 29 maj 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2001 nr 47 angående fråga om kollek- tivavtalsbrott vid avstängning och förflyttning av en lärare


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset