Publicerad 25 september 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2001 nr 13 angående påstådd lönedis- kriminering, det s.k. "Barnmorskemålet"


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR