Publicerad 6 mars 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade - uppföljning är ersatt av 2001:135.

Visa det här daterade cirkuläret

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade - uppföljning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.