Publicerad 6 mars 2001

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade - uppföljning är ersatt av 2001:135.

Visa det här daterade cirkuläret

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade - uppföljning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset