Publicerad 26 juni 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillfällig ersättning till kommunerna för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.