Publicerad 26 juni 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillfällig ersättning till kommunerna för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset