Publicerad 10 juli 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler i Sol och LSS beträffande verkställighet av domar m.m.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset