Publicerad 18 december 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt LSS


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset