Publicerad 16 juni 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Riksdagsbeslut samt reviderad skatteunderlagsprognos för inkomståret 1998


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset