Publicerad 16 december 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Rådets Direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR