Publicerad 11 januari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Översyn av taxor och avgifter med anledning av änd- ringar i 35 § socialtjänstlagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.