Publicerad 11 januari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Översyn av taxor och avgifter med anledning av änd- ringar i 35 § socialtjänstlagen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset