Publicerad 24 juni 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i Tjänstegrupplivför- säkring för arbetstagare hos kommuner och landsting m.fl. – TGL-KL


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset