Publicerad 20 december 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya bestämmelser beträffande sociala avgifter för gode män och förvaltare från och med den 1 januari 2000


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.