Publicerad 29 april 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Inför förhandlingar med Länsarbetsnämnd/lokal ar- betsförmedling om fortsatt datorteksverksamhet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset