Publicerad 29 april 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Inför förhandlingar med Länsarbetsnämnd/lokal ar- betsförmedling om fortsatt datorteksverksamhet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.