Publicerad 25 maj 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 44 om en kommun haft la grund för att avskeda en lärare.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR