Publicerad 30 april 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillämpning av 14 § i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel; SNFS 1997:2


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset