Publicerad 5 oktober 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestäm- melser — AB 98


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset