Publicerad 12 november 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyresförändring from 1999-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex (KPI)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.