Publicerad 10 september 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 67 angående frågan om kommunen haft saklig grund för att säga upp en lärare


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR