Publicerad 28 april 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om sotningstaxa och kommunala årsarvoden till skorstensfejarmästaren från den 1 juni 1997


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset