Publicerad 15 januari 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd — anställning med vikariatsstöd — samt vissa ändrade bestämmelser för beredskapsarbete och rekryteringsstöd


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR