Publicerad 21 februari 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Lika möjligheter för funktionshindrade människor - Handlingsstrategi för Europeiska gemenskapen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset