Publicerad 10 juni 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättning till kommuner som inte har avtal med SIV om mottagning av flyktingar 1997


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR