Publicerad 3 juni 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 42 angående fråga om avtal om tidsbegränsade chefsförordnanden stred mot anställningsskyddslagen och skulle förklaras gälla tills vidare


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR