Publicerad 2 april 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 28 angående uppsäg- ning av en undersköterska vid kommunalt sjukhem på grund av omständigheter hänförliga till att en åldrig vårdtagare genom gåvobrev överlåtit fastighet till un- dersköterskans far.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset