Publicerad 2 april 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 28 angående uppsäg- ning av en undersköterska vid kommunalt sjukhem på grund av omständigheter hänförliga till att en åldrig vårdtagare genom gåvobrev överlåtit fastighet till un- dersköterskans far.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.