Publicerad 18 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolle- dare och syofunktionärer som ej erhållit försäkrings- skydd enligt AGS-KL


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset