Publicerad 17 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Uppskjutet ikraftträdande av 6 kap. stiftelselagen för kommunala stiftelser m.m.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR