Publicerad 8 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Samfinansierad samverkan mellan Svenska Kommun- förbundet, länsförbunden och kommunerna avseende kompetenshöjning, utveckling och avtalsreglering inom området geografisk informationsteknik (IT)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR