Publicerad 9 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya mervärdesskatteregler inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet från år 1997. Utvidgade avdragsbe- gränsningar vid inkomstbeskattningen för företagen vid överlåtelse av anläggningstillgångar i vissa fall


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.