Publicerad 9 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya mervärdesskatteregler inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet från år 1997. Utvidgade avdragsbe- gränsningar vid inkomstbeskattningen för företagen vid överlåtelse av anläggningstillgångar i vissa fall


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset