Publicerad 8 maj 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Lägesrapport om hur momsfrågan om äldreboende ut- vecklat sig efter Kommunförbundets skrivelse till Riks- skatteverket i mars 1996 och något om momsen i sam- band med bostadsanpassningsbidragen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR