Publicerad 15 november 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning from 1997-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex (KPI)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.