Publicerad 12 december 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Det fortsatta arbetet med ett nationellt kunskapslyft, den särskilda vuxenutbildningssatsningen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset