Publicerad 21 maj 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolen har i dom 1996 nr 41 mellan JämO och Örebro läns landsting behandlat frågan om lönediskriminering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset