Publicerad 21 maj 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolen har i dom 1996 nr 41 mellan JämO och Örebro läns landsting behandlat frågan om lönediskriminering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR