Publicerad 9 februari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolen har i dom 1995 nr 158 mellan JämO och Kumla kommun behandlat frågan om lönediskri- minering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses före- ligga


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR