Publicerad 4 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen (PBL) prövas av länsrätt


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset