Publicerad 14 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkan mellan Lantmäteriverket och kommunerna i fastighetsbildningen s.k. ”förrättningsförberedelser”


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset