Publicerad 14 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkan mellan Lantmäteriverket och kommunerna i fastighetsbildningen s.k. ”förrättningsförberedelser”


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR