Publicerad 1 oktober 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny överenskommelse mellan Sveriges försäkringsför- bund och Svenska Kommunförbundet om restvärdes- skydd


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset