Publicerad 3 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler i bl. a. anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen om arbetstagares rättigheter vid verksamhetsövergångar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR